Trilex ausflug legnica titelbild

LEGNICA | LIEGNITZ

Legnica, „drugie oko” Dolnego Śląska to jeden z najstarszych grodów w regionie. Miasto o wielowiekowej, barwnej historii, w której splatają się tradycje różnych narodów i kultur. Ponad 500 lat pozostawało pod berłem Piastów – to tutaj najdłużej panowała dynastia pierwszych królów Polski. Podobnie jak cały region, Legnica znajdowała się pod panowaniem Korony Czeskiej, Habsburgów, Prus, Niemiec. To tutaj w wielkich bitwach, rozstrzygała się historia Europy: w bitwie z Mongołami w 1241 r., następnie – w 1760 r., kiedy to wojska pruskie Fryderyka II pokonały oddziały austriackie oraz w 1813 r., gdy wojska antynapoleońskiej koalicji prusko-rosyjskiej, dowodzone przez marszałka Blüchera, odniosły zwycięstwo nad wojskami Napoleona.

Bogatą historię Legnicy najlepiej ilustrują zabytki architektury, począwszy od średniowiecznego zamku Piastów, gotyckiej katedry oraz kościoła Marii Panny. Wielka akcja rekatolicyzacji Śląska prowadzona w XVII i na początku XVIII wieku przez Habsburgów pozostawiła w mieście budowle najwyższej europejskiej klasy. Akademia Rycerska, kościół św. Jana Chrzciciela oraz związane z nim dawne jezuickie kolegium i klasztor, Dom Lubiąski to prawdziwe perły architektury, cztery barokowe budowle, które tworzą własny, osobny świat, magiczne miejsce w centrum miasta. Ich wspaniałe zdobienia do dziś wzbudzają zachwyt. Wystarczy unieść głowę, by znaleźć się w barokowym teatrze wiary, poczuć się jak w Pradze i Wiedniu.

Rezydencjonalna dzielnica Tarninów, powstała w końcu XIX wieku i w początkach XX wieku, to wielki miejski ogród, który dopełnia zabytkowy Park Miejski – zielona serce miasta. Zapraszamy do Legnicy, do zapoznania się z miastem i jego wielką historią zapisaną na kartach dziejów Europy i współczesnością. Z Legnicą bowiem, miejscem na skrzyżowaniu szlaków łączących od wieków Wschód z Zachodem i Północ z Południem, każdemu zawsze jest po drodze.

Trilex ausflug legnica tipp piastenschloss
Trilex ausflug legnica tipp piastenschloss

Zamek Piastowski

Zamek Piastowski, symbol władzy nad miastem i księstwem, od wieków góruje nad Legnicą. W początkach XIII wieku, w miejscu drewnianego grodu, wzniesiono ceglane palatium oraz dwie wieże obronne nazwane później imieniem św. Piotra (patrona Legnicy) oraz św. Jadwigi (żony Henryka Brodatego). Wspaniałość i znaczenie siedziby śląskich Piastów: Henryka Brodatego i jego syna, Henryka Pobożnego, stworzonej na miarę ich królewskich ambicji, dodatkowo podkreślała kaplica dworska, której relikty eksponowane są na dziedzińcu Zamku. To stąd na swój ostatni bój, bitwę z Mongołami, wyjechał książę Henryk II Pobożny. Legendy legnickiego zamku wiążą komnatę w wieży św. Jadwigi z osobą jego matki, patronki Śląska. W początkach XVI wieku urządzono tu – niedawno odrestaurowaną – tzw. Zieloną Komnatę. Przez ponad 750 lat legnicka warownia była siedzibą i symbolem władzy terytorialnej: książąt piastowskich, starostów habsburskich, pruskich i niemieckich urzędów rejencyjnych.


WYSZUKAJ POŁĄCZENIE

:
h

od

do

Tourist-Info

pl. Słowiański 8
59 – 220 Legnica