TBL 300 Länderbahn - Taryfa i warunki przewozowe obowiązujące w Länderbahn GmbH DLB w pociągach trilex

Taryfa promocyjna - trilex-Tagesticket -

Od 14.12.2014 aż do odwołania dostępne będą w stałej cenie specjalne bilety dzienne trilex-Tagesticket w ofercie promocyjnej.

1. Upoważnieni

 1. Z oferty trilex-Tagesticket może skorzystać maksymalnie pięć podróżujących wspólnie osób.
 2. Ponadto oferta obejmuje bezpłatny przejazd maksymalnie 3 dzieci w wieku między 6 i 14 lat. Korzystające z bezpłatnego przejazdu dzieci nie są uwzględniane przy określaniu całkowitej liczby podróżujących.
 3. Dzieci do lat 5 przewożone są bezpłatnie. Korzystające z bezpłatnego przejazdu dzieci nie są uwzględniane przy określaniu całkowitej liczby podróżujących.
 4. Towarzyszące pasażerom psy objęte obowiązkiem opłat liczone są przy określaniu liczby osób jako jedna osoba.

2. Obszar obowiązywania

 1. Bilet dzienny trilex-Tagesticket uprawnia do przejazdu środkami transportu wymienionymi w załączniku 1.
 2. Bilet trilex-Tagesticket dotyczy tylko drugiej klasy. Przesiadka do klasy pierwszej nie jest możliwa.

3. Czas trwania oferty

 1. Bilet trilex-Tagesticket jest ważny w podanym na bilecie dniu, na dowolną ilość przejazdów, na podanym obszarze, w następujących dniach:
 2. soboty, niedziele i obowiązujące w całej Saksonii dni ustawowo wolne od pracy od 0:00 do 3:00 dnia następnego
 3. Przerwy w podróży w ramach czasu trwania oferty są możliwe.
 4. Od poniedziałku do piątku w wybranych pociągach bilet trilex-Tagesticket upoważnia również do przejazdów przed godziną 9:00. Wszelkie zmiany warunków oferty będą publikowane na www.trilex.de

od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 3:00 dnia następnego

Bilety, ceny, sprzedaż

 1. Ceny w ofercie trilex-Tagesticket nie podlegają rabatom i wynoszą.
 2. Oferta nie przewiduje żadnych zniżek dodatkowych.
 3. Bilety nabyć można wyłącznie na obszarze ich obowiązywania zgodnie z § 8 ust. 2 oraz ust. 8 taryfy TBL 100.
 4. W przypadku korzystania z pociągów DB Regio i TDRO (Mitteldeutsche Regiobahn) zgodnie z ust. 2 bilet trilex-Tagesticket należy zakupić przed rozpoczęciem podróży. Sprzedaż w pociągu możliwa jest tylko w pociągach trilex.
 5. Przy zakupie biletu należy podać liczbę wspólnie podróżujących osób. Informacja ta będzie wprowadzona do systemu sprzedaży i odnotowana na bilecie. Późniejsze zmiany (uzupełnienia lub wykreślenia) nie są możliwe.
 6. Bilet trilex-Tagesticket jest ważny, jeśli w przewidzianym do tego celu miejscu na bilecie wpisane są imiona i nazwiska wszystkich podróżujących w ramach tej oferty (z wyjątkiem dzieci wymienionych w pkt. 1.2. i 1.3.). Informacje te należy wpisać:
  1. przy zakupie biletu z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem podróży lub
  2. przy zakupie biletu u konduktora w pociągu natychmiast po zakupie drukowanymi literami, pismem nieścieralnym.
 7. Podczas kontroli biletów należy przedstawić w razie konieczności oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem, w celu potwierdzenia danych osobowych. Przekazanie biletu innemu pasażerowi jest zasadniczo wykluczone. Późniejsza zmiana podanych na bilecie danych osobowych spowoduje utratę ważności biletu trilex-Tagesticket. Po rozpoczęciu podróży zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w składzie osób korzystających wspólnie z biletu trilex-Tagesticket.
1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby5 osób
22 €29 €36 €

43 €

50 €

5. Przewóz rowerów

Warunki przewozu rowerów w pociągach DLB regulują zapisy w § 16 TBL 100 i w § 8 TBL 200. W przypadku podróży transgranicznych obowiązuje taryfa SCIC.

6. Wymiana i zwrot

 1. Wymiana oraz zwrot niewykorzystanych biletów trilex-Tagesticket nie są możliwe. Zniżka nie jest udzielana wstecznie.
 2. W ramach oferty trilex-Tagesticket można nabyć bilet w znacznie obniżonej cenie w myśl § 2 niemieckiego Rozporządzenia o ruchu kolejowym (Eisenbahnverkehrsordnung/EVO) oraz załącznika nr 1 do § 19 ust. 4.2 Taryfy i warunków przewozowych Länderbahn (TBL 100). Zwrot kosztów poniesionych z powodu użytkowania innego pociągu z uwagi na § 8 ust. 1 nr 1 EVO w połączeniu z § 8 ust. 2 EVO nie ma więc uzasadnienia.
 3. Ponadto zastosowanie mają taryfy Länderbahn (TBL 100 i TBL 200) lub taryfy innych uczestniczących kolei.

Załącznik nr 1: Obszar obowiązywania biletu dziennego trilex-Tagesticket

Produkty LänderbahnTrasyŚrodki transportu
trilexDresden Hbf – Bischofswerda – Görlitz - ZgorzelecTL, TLX
trilexDresden Hbf – Bischofswerda – Zittau – LiberecTL, TLX
trilex

Rybniste/Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau –

Liberec
TL, TLX

Produkty innych

przewoźników kolejowych
TrasyŚrodki transportu
DB Regio AGDresden Hbf – Dresden-Neustadt – Dresden-KlotzscheRB, RE, S
Transdev Regio Ost GmbH (Mitteldeutsche Regiobahn)Dresden Hbf – Dresden-Neustadt – ArnsdorfRB

Taryfa promocyjna - Dresden-Wrocław-Spezial -

Od 13.12.2015 aż do odwołania dostępne będą w stałej cenie specjalne bilety Dresden-Wrocław-Spezial w ofercie promocyjnej.

1. Upoważnieni

 1. Z oferty Dresden-Wrocław-Spezial może skorzystać maksymalnie pięć podróżujących wspólnie osób.
 2. Ponadto oferta obejmuje bezpłatny przejazd maksymalnie 2 dzieci w wieku między 6 i 14 lat. Korzystające z bezpłatnego przejazdu dzieci nie są uwzględniane przy określaniu całkowitej liczby podróżujących.
 3. Dzieci do lat 5 przewożone są bezpłatne. Korzystające z bezpłatnego przejazdu dzieci nie są uwzględniane przy określaniu całkowitej liczby podróżujących.
 4. Towarzyszące pasażerom psy objęte obowiązkiem opłat liczone są przy określaniu liczby osób jako jedna osoba.

2. Obszar obowiązywania

 1. Oferta uprawnia do przejazdu na terenie Niemiec pociągami trilex Die Länderbahn GmbH DLB (TL, TLX) oraz na terenie Polski pociągami Kolei Dolnośląskich (KD) z Drezna Gł. (Dresden Hbf) przez Görlitz do Wrocławia i z powrotem.
 2. Oferta Dresden-Wrocław-Spezial dotyczy tylko drugiej klasy. Przesiadka do klasy pierwszej nie jest możliwa.
 3. Korzystanie z oferty specjalnej dozwolone jest tylko w ramach przejazdów transgranicznych. Przejazdy wyłącznie po terytorium Niemiec nie są możliwe.

3. Czas trwania oferty

Oferta Dresden-Wrocław-Spezial jest ważna przez 14 dni od daty podanej na bilecie na jednorazowy przejazd tam i z powrotem. Przejazd tam musi się rozpocząć na stacji początkowej w Niemczech. Oferta nie dopuszcza rozpoczęcia podróży w Polsce. Przerwy w podróży nie są możliwe.

4. Bilety, ceny, sprzedaż

 1. Ceny w ofercie Dresden-Wrocław-Spezial nie podlegają rabatom i wynoszą.
 2. Oferta nie przewiduje żadnych zniżek dodatkowych.
 3. Bilety przejazdu nabyć można na niemieckim obszarze obowiązywania oferty u konduktorów w pociągach trilex.
 4. Przy zakupie biletu należy podać liczbę wspólnie podróżujących osób. Informacja ta będzie wprowadzona do systemu sprzedaży i odnotowana na bilecie. Późniejsze zmiany (uzupełnienia lub wykreślenia) nie są możliwe.
 5. Oferta Dresden-Wrocław-Spezial jest ważna, jeśli w przewidzianym do tego celu miejscu na bilecie wpisane są imiona i nazwiska wszystkich podróżujących w ramach tej oferty (z wyjątkiem dzieci wymienionych w pkt. 1.2. i 1.3.). Informacje te należy wpisać:
  1. przy zakupie biletu z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem podróży
  2. przy zakupie biletu u konduktora w pociągu natychmiast po zakupie drukowanymi literami, pismem nieścieralnym
  1. Podczas kontroli biletów należy przedstawić w razie konieczności oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem, w celu potwierdzenia danych osobowych. Przekazanie biletu innemu pasażerowi jest zasadniczo wykluczone.
  2. Jakiekolwiek późniejsze zmiany wprowadzone do wpisanych na bilecie danych spowodują utratę ważności oferty Dresden-Wrocław-Spezial.
  3. Po rozpoczęciu podróży zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w składzie osób korzystających wspólnie z oferty Dresden-Wrocław-Spezial.
  1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby5 osób
  36 €70 €90 €95 €100 €

  5. Przewóz rowerów

  Przewóz rowerów możliwy jest tylko z opłaconym na każdy rower osobno biletem rowerowym zgodnie z taryfą SCIC. Bilet rowerowy w połączeniu z ofertą Dresden-Wrocław-Spezial zachowuje swoją ważność również na przejazd powrotny. Każdy pasażer może przewieźć tylko jeden rower w ramach dostępnego w pociągu miejsca.

  6. Wymiana i zwrot

  1. Wymiana oraz zwrot niewykorzystanych biletów Dresden-Wrocław-Spezial nie są możliwe. Zniżka nie jest udzielana wstecznie.
  2. W ramach oferty Dresden-Wrocław-Spezial nabyć można bilet w znacznie obniżonej cenie w myśl § 2 niemieckiego Rozporządzenia o ruchu kolejowym (Eisenbahnverkehrsordnung/EVO) oraz załącznika nr 1 do § 19 4.2 taryfy Länderbahn TBL 100. Zwrot kosztów poniesionych z powodu użytkowania innego pociągu z uwagi na § 8 ust. 1 nr 1 EVO w połączeniu z § 8 ust. 2 EVO nie ma więc uzasadnienia.
  3. Ponadto zastosowanie mają taryfy Länderbahn TBL 100 i TBL 200 dla pociągów trilex przewoźnika Die Länderbahn GmbH DLB.