Polityka prywatności

Ochronę danych osobowych traktujemy poważnie

Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych to dla nas ważna kwestia. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe zapisują standardowo adres IP Twojego dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nas odwiedzasz, strony, które u nas odwiedzasz oraz datę i czas trwania wizyty. Informacje te są absolutnie konieczne do zapewnienia technicznego transferu danych stron internetowych i bezpiecznej pracy serwera. Nie przeprowadzana jest żadna spersonalizowana analiza danych.

Jeśli dane wysyłane są do nas przy pomocy formularza kontaktowego, są one w ramach zabezpieczania danych zapisywane na naszych serwerach. Twoje dane są przez nas przetwarzane tylko w odniesieniu do sprawy, z którą się do nas zwróciłeś. Podane przez Ciebie dane są traktowane absolutnie poufnie i nie są przekazywane osobom trzecim.
Podmiot odpowiedzialny:

Die Länderbahn GmbH DLB / Regentalbahn GmbH
Bahnhofsplatz 1
94234 Viechtach
tel.: +49(89)5488897-25
e-mail: info@laenderbahn.com

Dane osobowe

Dane osobowe to dane dotyczące personaliów użytkownika. Obejmują one jego imię i nazwisko, adres oraz adres mailowy. Użytkownik nie musi ujawniać żadnych swoich danych osobowych, aby odwiedzić naszą stronę internetową. W niektórych przypadkach wymagane są imię i nazwisko oraz adres użytkownika, a także dalsze informacje, aby móc zrealizować zamówioną usługę.

To samo dotyczy sytuacji, gdy dostarczamy użytkownikowi na jego żądanie materiały informacyjne lub gdy odpowiadamy na zadane przez niego pytania. W takich przypadkach użytkownik jest o tym zawsze informowany. Ponadto zapisujemy tylko te dane, które zostały nam automatycznie lub dobrowolnie przekazane.

Jeśli użytkownik korzysta z którejś z naszych usług, zwykle zbieramy tylko te dane, które są niezbędne, aby móc zrealizować usługę. Może się zdarzyć, że poprosimy o dodatkowe informacje, ale ich podawanie jest dobrowolne. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie po to, aby móc zaoferować użytkownikowi nasze usługi lub realizować nasze cele komercyjne.

Automatycznie zapisywane dane nieosobowe

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, zapisujemy pewne informacje ze względów administracyjnych i technicznych. Są to: typ i wersja używanej przeglądarki, data i godzina dostępu, a także adres IP.

Dane te są anonimizowane i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych lub w celu ulepszania naszych usług internetowych. 

Dane w formie anonimowej – oddzielone od danych osobowych – są zapisywane w zabezpieczonych systemach i nie ma możliwości przyporządkowania ich do żadnej konkretnej osoby. Oznacza to, że dane osobowe użytkownika są przez cały czas chronione.

Ciasteczka

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej może dojść do zapisania na komputerze użytkownika informacji w formie plików cookie, tzw. ciasteczek. Ciasteczka to małe pliki przesyłane z serwera internetowego do przeglądarki i zapisywane na dysku twardym. Przy czym zapisywany jest tylko adres protokołu internetowego – bez danych osobowych. Informacja zapisana w plikach cookie umożliwia automatyczne rozpoznanie użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej, co znacznie ułatwia odwiedzającemu korzystanie ze strony.

Oczywiście użytkownik może również odwiedzić naszą stronę internetową bez wyrażania zgody na zapisywanie plików cookie. Jeśli nie chcesz, aby Twój komputer był rozpoznawany podczas kolejnych wizyt, możesz nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce na „nie wyrażam zgody na pliki cookie”. Konkretny sposób postępowania znaleźć można w instrukcji obsługi danej przeglądarki. Jeśli jednak nie zostanie wyrażona zgoda na zapisywanie plików cookie, może dojść do pewnych ograniczeń w korzystaniu z niektórych obszarów naszej witryny.

Zarządzanie procesem zatrudniania pracowników za pośrednictwem aplikacji rekrutacyjnej Umantis

W ramach przeprowadzania rekrutacji gromadzimy różne rodzaje informacji. Obejmuje to w szczególności dane osobowe kandydata wraz z jego danymi kontaktowymi, a także informacje na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności. Kandydaci mają również możliwość dostarczenia nam zapisanych w formacie elektronicznym dokumentów, takich jak świadectwa czy listy motywacyjne.

Nie wymagamy natomiast żadnych informacji, które zgodnie z ustawą o równym traktowaniu nie mają wpływu na decyzję o zatrudnieniu (rasa, pochodzenie etniczne, płeć, religia lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna). Prosimy również o niepodawanie informacji dotyczących chorób, ciąży, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych i filozoficznych lub przekonań religijnych, członkostwa w związkach, fizycznego i psychicznego stanu zdrowia, a także życia seksualnego. To samo dotyczy treści mogących naruszać prawa osób trzecich (np. prawa autorskie, prawo prasowe lub ogólne prawa osób trzecich).

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w związku z zainteresowaniem kandydata aktualnym lub przyszłym zatrudnieniem u nas oraz na potrzeby przetwarzania nadesłanej aplikacji. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. W procesie aplikacji online konieczne jest zgromadzenie danych takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy itp. Dane te służą zasadniczo do skontaktowania się z kandydatem.

Jeśli dojdzie do nawiązania stosunku pracy, podane dane będą wykorzystywane przy okazji wykonywania czynności administracyjnych związanych z zatrudnieniem.

Aplikacjami nadesłanymi drogą elektroniczną zajmują się u nas i zapoznają z ich treścią tylko osoby wyznaczone do kontaktu. Wszyscy pracownicy, zajmujący się przetwarzaniem danych, są zobowiązani do dbania o poufność powierzonych im informacji. Osoby trzecie w żadnym wypadku nie mają dostępu do danych kandydata. Dane przetwarzane są wyłącznie w Niemczech.

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować kandydatowi zatrudnienia, zachowamy dostarczone przez niego dane przez okres do sześciu miesięcy w ramach ustawowego obowiązku przechowywania danych, na wypadek konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania związane z aplikacją i odmową.

Jeśli kandydat udzieli nam swojej wyraźnej pisemnej zgody na odpowiednie przechowanie i zapisanie jego danych również na czas dłuższy niż ustawowo przewidziany, możemy wówczas uwzględniać jego kandydaturę przy okazji innych oferty pracy w przyszłości. W innym wypadku dane kandydata zostaną całkowicie usunięte.

Przy przetwarzaniu podań nadsyłanych drogą elektroniczną korzystamy z oprogramowania do zarządzania procesem zatrudniania pracowników Umantis firmy z grupy Haufe, Haufe-Lexware GmbH & Co.KG., Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg. W tym celu zawarto umowę z firmą Haufe-Lexware na przetwarzanie zleceń zgodnie z art. 28 Rozporządzenia o Ochronie Danych (Datenschutzgrundverordnung).


Korzystanie z Google Analytics z funkcją anonimizacji

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, narzędzia analizy internetowej oferowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”. Google-Analytics korzysta z tzw. cookies. Są to przechowywane na komputerze użytkownika pliki tekstowe umożliwiające analizę sposobu korzystania przez niego z witryny.

Informacje generowane przez pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin witryny, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane do Google w USA i tam przechowywane.

Na naszej stronie internetowej używamy Google Analytics z rozszerzeniem „_gat._anonymizeIp”. W wyniku tego Google skraca adres IP użytkowników już na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, co sprawia, że adres IP staje się anonimowy.

Google używa tych informacji w celu analizy sposobu korzystania użytkowników z naszej witryny, tworzenia dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli nakazuje tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Według własnych zapewnień Google w żadnym wypadku nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, wprowadzając stosowne ustawienia w przeglądarce; Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny. 

Ponadto dla najpopularniejszych przeglądarek Google oferuje wtyczkę dezaktywującą, która daje użytkownikowi większą kontrolę nad tym, jakie dane gromadzi Google na temat odwiedzanych przez niego witryn. Wtyczka informuje JavaScript (ga.js) z Google Analytics, żeby nie przekazywać Google Analytics żadnych informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Wtyczka dezaktywująca do przeglądarki Google Analytics nie zapobiega jednak przesyłaniu informacji do nas ani do innych serwisów analizy sieci, z których ewentualnie korzystamy. Więcej informacji na temat instalowania wtyczki znaleźć można pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jeśli odwiedzasz naszą stronę przy pomocy urządzenia przenośnego (smartfonu lub tabletu), należy natomiast, w celu zablokowania na przyszłość trackingu przez Google Analytics dla tej witryny, kliknąć ten link. Jest to również możliwa alternatywa dla wcześniej wspomnianej wtyczki. Kliknięcie linku spowoduje umieszczenie w przeglądarce opt-out-cookie (pliku cookie rezygnacji), który będzie dotyczył tylko tej przeglądarki i tej domeny. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, plik cookie rezygnacji zostanie również usunięty. Konieczne będzie wówczas ponowne kliknięcie linku.


Korzystanie z oprogramowania do analizy sieci Matomo (wcześniej PIWIK)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy sieci Matomo. Do przeprowadzenia tej analizy Matomo używa plików cookie. Cookies to przechowywane na komputerze użytkownika pliki tekstowe umożliwiające analizę sposobu korzystania przez niego z witryny.

Informacje generowane przez pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin witryny, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane na nasz serwer PIWIK i tam przechowywane. Adres IP użytkownika staje się podczas tego procesu natychmiast anonimowy, dzięki czemu użytkownik pozostaje dla nas również anonimowy. Informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat korzystania użytkownika z witryny nie są przekazywane osobom trzecim. Można zapobiec instalacji plików cookie, wprowadzając stosowne ustawienia w przeglądarce; Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny.

Korzystanie z Facebook Custom Audiences Pixels

Aby użytkownikom odwiedzającym naszą witrynę umożliwić podczas ich wizyty na platformie Facebook wyświetlanie reklam zgodnych z ich zainteresowaniami, korzystamy z Custom Audiences Pixel firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). W tym celu zainstalowaliśmy na naszej stronie internetowej Piksel Facebooka, który, zawsze, kiedy odwiedzana jest nasza witryna, łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka. W ramach tego połączenia do serwera Facebooka przekazana zostaje informacja, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, a Facebook wiąże tę informację z osobistym kontem Facebook użytkownika. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, a także powiązanych z tym, przysługujących użytkownikowi praw i możliwości ochrony swojej prywatności, znaleźć można we wskazówkach Facebooka dotyczących ochrony danych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli nie wyrażasz zgody na opisane nawiązanie połączenia z platformą Facebook, możesz je dezaktywować, klikając ten link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz dezaktywować prezentowane przez Facebook reklamy, bazujące na profilu użytkownika na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Korzystanie z Google Maps

Prezentowane na tej witrynie mapy i tworzone trasy dojazdu bazują na Google Maps.

Administratorem Google Maps jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Użytkując Google Maps na tej stronie, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie automatycznie zgromadzonych danych oraz danych przez Ciebie wprowadzonych, przez Google, któregoś z jego przedstawicieli lub dostawców zewnętrznych.

Warunki korzystania z Google Maps znaleźć można tutaj.

Z zapisami dotyczącymi ochrony danych Google Maps zapoznać się można tutaj.

Newsletter za pośrednictwem MailChimp

Przy wysyłaniu newslettera stosujemy tak zwaną procedurę podwójnego przyzwolenia (double opt-in), tzn. wysyłamy newsletter e-mailem wyłącznie po uprzednim wyraźnym potwierdzeniu adresata, że zgadza się na aktywowanie tej usługi. Zgodnie z tą procedurą adresat dostaje od nas wiadomość e-mail z prośbą o kliknięcie linku zawartego w e-mailu w celu potwierdzenia, że chce otrzymywać nasz newsletter. Przy zapisie do naszego newslettera zapisujemy adres IP użytkownika oraz datę rejestracji. Zapis ten służy wyłącznie jako dowód na wypadek, gdyby osoba trzecia chciała wykorzystać adres mailowy użytkownika do wpisania go na listę abonentów newslettera bez jego wiedzy lub zgody. W przypadku chęci rezygnacji w przyszłości z otrzymywania newslettera można w dowolnym momencie zrezygnować z usługi, nie ponosząc żadnych kosztów poza kosztami wynikającymi z taryfy opłat internetowych.

Newsletter wysyłany jest za pomocą narzędzia „MailChimp”, platformy do tworzenia i wysyłania newsletterów, administrowanej przez amerykańską Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Adresy mailowe abonentów naszego newslettera, a także ich inne dane opisane w ramach niniejszych wskazówek, są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp używa tych informacji w naszym imieniu do wysyłania i analizy newslettera. Ponadto, według własnych informacji, MailChimp może również wykorzystywać te dane w celu optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. w celu technicznego usprawnienia przesyłania i poprawy wyglądu publikacji lub w celach komercyjnych do ustalenia, z których krajów pochodzą abonenci. MailChimp nie może jednak wykorzystywać danych naszych abonentów w celu samodzielnego wysyłania im jakichkolwiek wiadomości ani przekazywać tych danych stronom trzecim. MailChimp posiada certyfikat „Privacy Shield”, w ramach którego zobowiązany jest do przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych. Z zapisami dotyczącymi ochrony danych MailChimp zapoznać się można tutaj.

Nasze newslettery zawierają tak zwany „sygnał nawigacyjny” („web-beacon”). Jest to plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera MailChimp po otwarciu newslettera. Podczas pobierania gromadzone są najpierw informacje techniczne, takie jak dane dotyczące przeglądarki i systemu, a także adres IP użytkownika i data pobrania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług, w oparciu o dane techniczne lub dane na temat grupy docelowej i charakterystyki zachowania grupy podczas czytania publikacji, w oparciu o lokalizację pobierających (którą można ustalić na podstawie adresu IP) lub czasów dostępu. Analiza statystyczna obejmuje również ustalenie czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Informacje te można wprawdzie, z uwagi na możliwości techniczne, przyporządkować poszczególnym odbiorcom newslettera, jednak obserwowanie poszczególnych użytkowników nie jest ani naszym celem, ani celem MailChimp. Analizy służą nam raczej do poznania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich wysyłanych treści lub wysyłaniu zróżnicowanych treści zgodnych z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Bezpieczeństwo

Zastosowaliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i usługodawcy pracujący na nasze zlecenie są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Zawsze, kiedy gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, zostają one przed przesłaniem zaszyfrowane. Oznacza to, że dane naszych użytkowników nie mogą być niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie. Podjęte przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco doskonalone, a nasze przepisy o ochronie danych są stale aktualizowane. Upewnij się, czy zapoznajesz się z najnowszą wersją.

Prawa osób poszkodowanych

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli chcesz dowiedzieć się, które Twoje dane osobowe przechowujemy lub jeśli chcesz je sprostować lub usunąć. Ponadto masz prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W powyższych przypadkach skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Zmiany w niniejszej deklaracji o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli będzie to konieczne ze względu na nowe technologie. Upewnij się, czy zapoznajesz się z najnowszą wersją. W razie wprowadzenia zasadniczych zmian w niniejszej deklaracji o ochronie danych poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej.

W kwestiach związanych z ochroną danych wszyscy zainteresowani i odwiedzający naszą stronę internetową mogą kontaktować się z: 

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

tel.: +49(0)941 2986930
faks: +49(0)941 29869316
e-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Jeśli nasz inspektor ochrony danych nie będzie w stanie udzielić zadowalającej odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, zawsze masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ochrony danych odpowiedzialnego za Twój rejon.

Udzielenie obowiązkowych informacji zgodnie z art. 13 RODO
PDF - 20,883 kB 


Analiza sieci przez Matomo

Ta strona korzysta z Matomo, oprogramowania typu open source do statystycznej analizy wejść na stronę. Matomo korzysta z tzw. cookies. Są to przechowywane na komputerze użytkownika pliki tekstowe umożliwiające analizę sposobu korzystania przez niego z witryny. Informacje dotyczące sposobu korzystania z tej witryny, generowane przez cookies są przechowywane na serwerze dostawcy w Niemczech. Adres IP jest natychmiast po przetworzeniu i przed zapisaniem anonimizowany. Można zapobiec instalacji plików cookie, wprowadzając stosowne ustawienia w przeglądarce; Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny.