Tiráž

Poštovní adresa:
Die Länderbahn GmbH DLB
Bahnhofsplatz 1
D-94234 Viechtach


Telefon: +49 89 5488897-25
E-Mail: info@trilex.de

Vedoucí společnosti: Stephan Naue
Předseda dozorčí rady: Jost Knebel

Die Länderbahn GmbH DLB, sídlo: Bahnhofplatz 1, D-94234 Viechtach
Obvodní soud Deggendorf; HBR 4299;
Identifikační číslo: DE 812359121

V České republice:
Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka
Oldřichovská 696
CZ-463 34 Hrádek nad Nisou

Tel.: +420/484 800 595

IČ 290 18 889, DIČ CZ 290 18 889
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 26780,
vedoucí organizační složky: Ing. Michal Barták


Omezení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Přes svědomitou rešerši a přezkoumání všech obsahů neodpovídáme žádným způsobem za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací. Nároky plynoucí z odpovědnosti Regentalbahn AG jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje žádné prokazatelně úmyslné zavinění, nebo zavinění způsobené hrubou nedbalostí. Naše online nabídka zahrnuje nezávazné informace, které mohou být v případě potřeb měněny. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo celou nabídku bez předchozího oznámení částečně nebo zcela změnit, doplnit nebo smazat.


2. Hypertextové odkazy a linky

Společnost Regentalbahn AG nemá žádný vliv na obsah, ani aktuální a budoucí podobu stránek, na které naše nabídka prostřednictvím hypertextových odkazů odkazuje. Odpovědnost za obsah těchto webových stránek mají jejich autoři. Jelikož v době umístění hypertextových odkazů nebyl na odkazovaných stránkách zjištěn žádný ilegální obsah, nepřebíráme žádnou odpovědnost za změny, které byly učiněny po uvedení hypertextových odkazů. Dále nemá naše společnost žádný vliv na záznamy třetích osob, které jsou činěny v knize hostů, na diskusních fórech, v obsahu hypertextových odkazů, v mailing listech a ve všech ostatních formách databází, na něž je možný přístup pro externí zápis.


3. Autorské právo a právo ochranné známky

Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v internetové nabídce a příp. chráněné třetí osobou podléhají neomezeně ustanovením aktuálního znění zákona o ochranných známkách a také autorským právům příslušných zapsaných vlastníků. Copyright pro zveřejněné, námi vytvořené objekty náleží pouze Regentalbahn AG. Množení nebo použití těchto objektů v jiných elektronických nebo tištěných médiích není bez našeho výslovného souhlasu dovoleno.


4. Ochrana dat

Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost uvedení osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), probíhá toto uvedení dat ze strany uživatele výslovně na dobrovolné bázi. Shromažďování kontaktních údajů jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, jakož i elektronické adresy třetí osobou za účelem přeposílání nevyžádaných informací je zakázáno. Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti odesilateli tzv. spamových emailů při porušení tohoto zákazu.


5. Právní účinnost omezení odpovědnosti

Toto omezení odpovědnosti je součástí internetové nabídky. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu zcela nebo z části neodpovídaly platné právní úpravě, zůstávají zbylé části dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto nedotčeny.


6. Urovnávání sporů

Společnost Die Länderbahn GmbH DLB se neúčastní řízení k urovnání sporů vedené orgány na ochranu spotřebitele.


Statistika

Tyto internetové stránky používají Piwik, open source software pro statické vyhodnocování přístupu návštěvníků. Piwik používá takzvané "cookies", textové soubory, které se uloží ve Vašem počítači a umožňují tak analýzu Vašeho používání těchto internetových stránek. Informace o Vašem používání těchto stránek, které vytvoří cookie, jsou uloženy na serveru poskytovatele v Německu. IP adresa je ihned po zpracování a před jejím uložením anonymizována. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však na skutečnost, že v tomto případě je možné, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto internetových stránek.

Webanalyse durch Matomo

Diese Website benutzt Matomo, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. Matomo verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.


Koncepce, členění, programování, redakční systém, vývoj aplikace:

bitbox je webová agentura nabízející kompletní servis, se zaměřením na mobilitu/železnice

bitbox GmbH & Co. KG

bitbox GmbH & Co. KG
Agentur für digitale Medien
Marie-Curie-Str. 3
Lüne-Park 21337 Lüneburg

E-Mail kontakt@bitbox.de
Web https://www.bitbox.de