Na cestách oblastmi integrované dopravy

Tarify integrované dopravy v síti trilexu Informace o tarifech VVO, ZVON a IDOL

trilex uznává tyto tarify integrované dopravy dle jejich časové a územní platnosti:

Tarif IDOL  • Linky L7/RE2: na úseku Hrádek nad Nisou – Liberec

Tarif ZVON

 • Linky RB60/RE1: v úseku Großharthau (RB60)/Bischofswerda (RE1) – Görlitz

 • Linky RB61/RE2: v úseku Großharthau (RB61)/Bischofswerda (RE2) – Zittau

 • Linka L7: v úseku Seifhennersdorf – Zittau

Tarif VVO

 • Linky RB60/RB61/RE1/RE2: v úseku Dresden Hbf. – Arnsdorf 

Zde naleznete informace o dalších výhodných jízdenkách.


Informace a tipy k tarifům v oblasti integrované dopravy:

Tarif IDOL

V úseku Hrádek nad Nisou – Liberec (L7/RE2)

Cestující, kteří přestupují v rámci oblasti platnosti tarifu IDOL z jiných dopravních prostředků nebo na jiné dopravní prostředky, k tomu mohou použít Opuscard tarifu IDOL. Jedná se o bezkontaktní čipovou kartu, která může a nemusí být vázána na konkrétní osobu. Tuto kartu je zapotřebí si nejprve zakoupit a pak ji lze používat k libovolnému počtu jízd.

Příklad: Jezdíte-li často trilexem z Hrádku nad Nisou do Liberce a potom ještě tramvají v Liberci, doporučujeme Vám obstarat si kartu Opuscard s nahranou dopravní aplikací IDOL.

Cestující, kteří mají při nástupu na opuscard již nahraný platný jízdní doklad, musí tento doklad validovat po nástupu do našeho vlaku v tzv. validátoru. To se týká jak majitelů časových karet, tak i cestujících, kteří přestupují z jiných dopravních prostředků s jízdenkami pro jednotlivou jízdu.

Nezapomeňte prosím: Přestupovat mohou pouze cestující, kteří vlastní Opuscard a na této kartě mají nahraný svůj jízdní doklad.

Další informace o tarifu IDOL na www.iidol.cz

Tarif ZVON

Cestujícím, kteří na území platnosti tarifu ZVON přestupují z jednoho dopravního prostředku na jiný, doporučujeme jízdenky v tarifu ZVON. Jízdenky v tarifu ZVON obdržíte také ve vlacích trilex.

Příklad: Jedete-li trilexem z Hainewalde do Zittau a tam přestoupíte na městský autobus, pak Vám doporučujeme tarif ZVON.

V našich vlacích prodáváme také celý sortiment týdenních a měsíčních jízdenek v tarifu ZVON.

Další informace o tarifu ZVON na www.zvon.de

Přechodový tarif ZVON-VVO

Cestující, kteří často přejíždí mezi oblastmi integrované dopravy Horní Lužice / Dolního Slezska (ZVON) a integrované dopravy Horního Polabí (VVO) a používají železniční trať Dresden – Bautzen – Görlitz/Zittau, mohou využít společnou nabídku časových jízdenek. Z každého libovolného tarifního bodu ve ZVON do každé tarifní zóny ve VVO lze zakoupit jeden společný jízdní doklad. V rámci územní platnosti máte v obou integrovaných dopravních systémech možnost, používat vedle regionálních a přiměstských vlaků i tramvaje a autobusy a také přívozy, na kterých platí tarif VVO.

V nabídce jsou: • týdenní jízdenky (zvýhodněné a normální) • měsíční jízdenky (zvýhodněné a normální) • abonentní měsíční jízdenky (zvýhodněné a normální) • Ve spojení s abonentní měsíční nebo roční jízdenkou v přechodovém tarifu ZVON-VVO platí jízdenka fleXX z/resp. do Arnsdorfu za obvyklých tarifních podmínek ZVONu.

Přeprava dalších osob: • Platí příslušná pravidla pro přepravu dalších osob platná pro časové jízdenky příslušných dopravních svazů. • Časové jízdenky za normální cenu, kromě týdenních jízdenek, opravňují o víkendech a svátcích v době od 18.00 hod. předcházejícího dne do 6.00 hod. následujícího dne k přepravě dalších 5 osob, z nichž maximálně jedna smí být starší 14ti let. • Denní a měsíční jízdenka pro jízdní kolo ZVON platí ve spojení s přechodným tarifem ZVON-VVO z/do Arnsdorfu. Od Arnsdorfu přeprava jízdního kola za tarif VVO.

Další informace a ceny na: www.zvon.de/cz/Uebergangstarif-ZVON-VVO/

Tarif VVO

V úseku Dresden Hbf – Arnsdorf (RB60/RB61/RE1/RE2)

Integrovaná doprava Horního Polabí (VVO) v okolí Drážďan je rozdělena do 21 tarifních zón. Vlaky trilexu projíždí tarifní zóny 10 (Dresden) a 31 (Radeberg) v úseku Dresden Hbf – Arnsdorf. Tarifní zóny 10 a 31 jsou v plánu linek trilex barevně zvýrazněny (žlutě resp. světlemodře). Mezi Langebrückem a Radebergem je hraniční prostor.

Cenová třída a doba platnosti příslušného jízdního dokladu vyplývá z počtu tarifních zón, kterými projíždíte. V rámci oblasti platnosti jízdního dokladu lze použít všechny městské a regionální autobusy, tramvaje a regionální vlaky (S-Bahn, RB/RE atd.) a také téměř všechny přívozy.

V tarifu VVO jsou nabízeny tyto jízdní doklady (výběr):

 • Jízdenky pro jednotlivou jízdu
  • Jednotlivá jízda *
  • Jízdenka na 4 jízdy
 • Denní jízdenky
  • denní jízdenky pro jednotlivé osoby
  • denní jízdenky pro rodinu
  • denní jízdenky pro jízdní kolo
  • noční jízdenka
  • jízdenky pro malé skupiny
  • jízdenka Labe-Elbe
 • Časové jízdenky
  • týdenní jízdenky
  • (abonentní) měsíční jízdenky
  • (abonentní) měsíční jízdenky od 9 hodin
  • roční jízdenky
  • měsíční jízdenka pro jízdní kola

* Části jízdenky na 4 jízdy pro krátké úseky1 platí na těchto úsecích (z/do):

 • Dresden Hbf. - Dresden Mitte
 • Dresden Mitte - Dresden Hbf. nebo Dresden-Neustadt
 • Dresden Neustadt - Dresden Mitte


Detailní přehled jízdenek a tarifů naleznete zde: www.vvo-online.de/de/tarif-tickets/tickets/fahrpreise-auf-einen-blick-118.cshtml

Další informace o tarifu VVO a další dokumenty ke stažení naleznete zde: www.vvo-online.de/de/service/downloads/dokumente-zum-tarif-211.cshtml

1 Jízda na krátkou vzdálenost je - nezávisle na tarifních zónách a hraničních oblastech - jízda na vzdálenost do 2 kilometrů. V městské dopravě v tramvajích a městských autobusech lze jízdenku použít max. do 4. zastávky po nástupu. Při jízdě na krátkou vzdálenost není povolen přestup nebo přerušení jízdy.