Na cestách oblastmi integrované dopravy

Tarify integrované dopravy v síti trilexu Informace o tarifech VVO, ZVON a IDOL

trilex uznává tyto tarify integrované dopravy dle jejich časové a územní platnosti:

Tarif IDOL  • Linky L7/RE2: na úseku Hrádek nad Nisou – Liberec

Tarif ZVON

 • Linky RB60/RE1: v úseku Großharthau (RB60)/Bischofswerda (RE1) – Görlitz

 • Linky RB61/RE2: v úseku Großharthau (RB61)/Bischofswerda (RE2) – Zittau

 • Linka L7: v úseku Seifhennersdorf – Zittau

Tarif VVO

 • Linky RB60/RB61/RE1/RE2: v úseku Dresden Hbf. – Arnsdorf 

Zde naleznete informace o dalších výhodných jízdenkách.


Informace a tipy k tarifům v oblasti integrované dopravy:

Tarif IDOL

V úseku Hrádek nad Nisou – Liberec (L7/RE2)

Cestující, kteří přestupují v rámci oblasti platnosti tarifu IDOL z jiných dopravních prostředků nebo na jiné dopravní prostředky, k tomu mohou použít Opuscard tarifu IDOL. Jedná se o bezkontaktní čipovou kartu, která může a nemusí být vázána na konkrétní osobu. Tuto kartu je zapotřebí si nejprve zakoupit a pak ji lze používat k libovolnému počtu jízd.

Příklad: Jezdíte-li často trilexem z Hrádku nad Nisou do Liberce a potom ještě tramvají v Liberci, doporučujeme Vám obstarat si kartu Opuscard s nahranou dopravní aplikací IDOL.

Cestující, kteří mají při nástupu na opuscard již nahraný platný jízdní doklad, musí tento doklad validovat po nástupu do našeho vlaku v tzv. validátoru. To se týká jak majitelů časových karet, tak i cestujících, kteří přestupují z jiných dopravních prostředků s jízdenkami pro jednotlivou jízdu.

Nezapomeňte prosím: Přestupovat mohou pouze cestující, kteří vlastní Opuscard a na této kartě mají nahraný svůj jízdní doklad. 

Další informace o tarifu IDOL na www.iidol.cz

Tarif ZVON

Cestujícím, kteří na území platnosti tarifu ZVON přestupují z jednoho dopravního prostředku na jiný, doporučujeme jízdenky v tarifu ZVON. Jízdenky v tarifu ZVON obdržíte také ve vlacích trilex.

Příklad: Jedete-li trilexem z Hainewalde do Zittau a tam přestoupíte na městský autobus, pak Vám doporučujeme tarif ZVON.

Pokud jedete pouze jednu stanici v rámci Německa, pak můžete ušetřit tak, že použijete jízdenku na 4 jízdy v tarifu ZVON. To samé platí pochopitelně také, pokud přestupujete na jiné dopravní prostředky na území ZVON.

Jízdenky na 4 jízdy může použít jen jedna osoba nebo také několik osob cestujících společně. Za každou osobu a směr se označí jedna jízda. Jízdenky na 4 jízdy je nutno označit vždy při nástupu jízdy, při přestupu se jízdenka znovu neoznačuje. Pokud použijete jako první vlak trilexu nebo jiný vlak ODEG, pak jízdenku označí průvodčí. Pokud jedete nejprve vlakem DB Regio, musíte jízdenku označit sami v automatu na nástupišti. Pokud jedete nejprve autobusem nebo tramvají, musíte jízdenku označit sami v automatu ve vozidle. Jízdenky na 4 jízdy zakoupené ve vlacích trilexu musí být uprostřed složeny tak, aby je bylo možno označit v automatu.

Příklad: Jedete příležitostně vlakem nebo autobusem mezi Großschönau a Hainewalde. Jednotlivá jízda v tarifu trilex a v tarifu ZVON stojí 1,40 €. Jízdenka na 4 jízdy v tarifu ZVON stojí 5,30 €. Za jednu jízdu tak zaplatíte 1,33 €.

V našich vlacích prodáváme také celý sortiment týdenních a měsíčních jízdenek v tarifu ZVON. 

Další informace o tarifu ZVON na www.zvon.de

Přechodový tarif ZVON-VVO

Cestující, kteří často přejíždí mezi oblastmi integrované dopravy Horní Lužice / Dolního Slezska (ZVON) a integrované dopravy Horního Polabí (VVO) a používají železniční trať Dresden – Bautzen – Görlitz/Zittau, mohou využít společnou nabídku časových jízdenek. Z každého libovolného tarifního bodu ve ZVON do každé tarifní zóny ve VVO lze zakoupit jeden společný jízdní doklad. V rámci územní platnosti máte v obou integrovaných dopravních systémech možnost, používat vedle regionálních a přiměstských vlaků i tramvaje a autobusy a také přívozy, na kterých platí tarif VVO.

V nabídce jsou: • týdenní jízdenky (zvýhodněné a normální) • měsíční jízdenky (zvýhodněné a normální) • abonentní měsíční jízdenky (zvýhodněné a normální) • Ve spojení s abonentní měsíční nebo roční jízdenkou v přechodovém tarifu ZVON-VVO platí jízdenka fleXX z/resp. do Arnsdorfu za obvyklých tarifních podmínek ZVONu.

Přeprava dalších osob: • Platí příslušná pravidla pro přepravu dalších osob platná pro časové jízdenky příslušných dopravních svazů. • Časové jízdenky za normální cenu, kromě týdenních jízdenek, opravňují o víkendech a svátcích v době od 18.00 hod. předcházejícího dne do 6.00 hod. následujícího dne k přepravě dalších 5 osob, z nichž maximálně jedna smí být starší 14ti let. • Denní a měsíční jízdenka pro jízdní kolo ZVON platí ve spojení s přechodným tarifem ZVON-VVO z/do Arnsdorfu. Od Arnsdorfu přeprava jízdního kola za tarif VVO.

Další informace a ceny na: www.zvon.de/cz/Uebergangstarif-ZVON-VVO/

Tarif VVO

V úseku Dresden Hbf – Arnsdorf  (RB60/RB61/RE1/RE2)

Integrovaná doprava Horního Polabí (VVO) v okolí Drážďan je rozdělena do 21 tarifních zón. Vlaky trilexu projíždí tarifní zóny 10 (Dresden) a 31 (Radeberg) v úseku Dresden Hbf – Arnsdorf. Tarifní zóny 10 a 31 jsou v  plánu linek trilex  barevně zvýrazněny (žlutě resp. světlemodře). Mezi Langebrückem a Radebergem je hraniční prostor.

Cenová třída a doba platnosti příslušného jízdního dokladu vyplývá z počtu tarifních zón, kterými projíždíte. V rámci oblasti platnosti jízdního dokladu lze použít všechny městské a regionální autobusy, tramvaje a regionální vlaky (S-Bahn, RB/RE atd.) a také téměř všechny přívozy.

V tarifu VVO jsou nabízeny tyto jízdní doklady (výběr):

 • Jízdenky pro jednotlivou jízdu
  • Jednotlivá jízda *
  • Jízdenka na 4 jízdy
 • Denní jízdenky
  • denní jízdenky pro jednotlivé osoby
  • denní jízdenky pro rodinu
  • denní jízdenky pro jízdní kolo
  • noční jízdenka
  • jízdenky pro malé skupiny
  • jízdenka Labe-Elbe
 • Časové jízdenky
  • týdenní jízdenky
  • (abonentní) měsíční jízdenky
  • (abonentní) měsíční jízdenky od 9 hodin
  • roční jízdenky
  • měsíční jízdenka pro jízdní kola

* Části jízdenky na 4 jízdy pro krátké úseky1 platí na těchto úsecích (z/do):

 • Dresden Hbf. - Dresden Mitte
 • Dresden Mitte - Dresden Hbf. nebo Dresden-Neustadt
 • Dresden Neustadt - Dresden Mitte


Detailní přehled jízdenek a tarifů naleznete zde: www.vvo-online.de/de/tarif-tickets/tickets/fahrpreise-auf-einen-blick-118.cshtml

Další informace o tarifu VVO a další dokumenty ke stažení naleznete zde: www.vvo-online.de/de/service/downloads/dokumente-zum-tarif-211.cshtml 

1 Jízda na krátkou vzdálenost je - nezávisle na tarifních zónách a hraničních oblastech - jízda na vzdálenost do 2 kilometrů. V městské dopravě v tramvajích a městských autobusech lze jízdenku použít max. do 4. zastávky po nástupu. Při jízdě na krátkou vzdálenost není povolen přestup nebo přerušení jízdy.